Wij maken nieuwe natuur om de hoek.

Wij van stichting Buur maakt Natuur zetten ons in voor de ontwikkeling van meer natuur in onze omgeving. Dat doen wij niet alleen, maar samen met u als ‘buur’! Helpt u ook mee?

Waarom?

Twee derde deel van Nederland wordt gebruikt als landbouwgrond. Onder druk van schaalvergroting is de biodiversiteit in de achterliggende tientallen jaren op deze gronden ernstig achteruit gegaan. Dit heeft ook negatieve gevolgen voor de aanliggende natuurgebieden. Met deze koers gaat het voor de natuur en het landschap ontegenzeggelijk de verkeerde kant op.

Daarom!

De Stichting Buur maakt Natuur zet zich in om landbouwgronden op te kopen en terug te brengen naar nieuwe natuur. Zo creëren we gebieden waar de biodiversiteit zich positief kan ontwikkelen. Met terugkeer van een grote variatie aan flora en fauna die nu goeddeels verdwenen is.

Zichtbaar resultaat

We maken hier daadwerkelijk werk van. Zo realiseren we al drie concrete projecten:

't Knapperslag

Buur maakt Natuur is in 2013 gestart met de inrichting van ’t Knapperslag in de Wehlse Broeklanden. Met dank aan onze schenkers is dit terrein inmiddels geheel aangekocht en omgevormd tot een mooi natuurgebied dat past bij het voormalige slagenlandschap en de natte broeklanden.

De Watertap

In de zomer van 2018 is de stichting Buur maakt Natuur gestart met de inrichting van De Watertap, op de rivierduinen van Gaanderen, gelegen aan de oever van de Bielheimerbeek. Wandelen kan hier over het Möllepad, dat rechtstreeks in verbinding staat met het klompenpad ‘Ganderpad’ en het Pieterpad.

't Zandduin

In de zomer van 2021 nam de toenmalige eigenaar contact op met Buur maakt Natuur. Zij bezaten een perceel grasland in De Wrange dat zij graag aan ons wilden aanbieden om daar natuur van te maken. Wij waren enthousiast, de gesprekken gingen voorspoedig. Medio 2022 is het perceel dan ook door ons aangekocht.

Hier blijft het niet bij.

We willen op verschillende plekken nog meer landbouwgrond aankopen en wij zoeken daarom nu naar een vierde terrein om te mogen ontwikkelen. Daar hebben we jouw steun bij nodig. Het geld voor de aankopen ontvangen we van mensen, bedrijven en organisaties die onze projecten een warm hart toedragen. Deze schenkers of donateurs (wij noemen ze buren) zijn zichtbaar bij de verschillende projecten. We onderscheiden hierbij:

Schenker

6,- éénmalig
  •  
Populair

Vriend van BmN

30,- vanaf per jaar
  •  
100% goed besteed

Wat zegt de Buurt?

Het voelt hier als een prachtige veilige en kruidige achtertuin. In alle rust kan ik mijn hoofd hier leeg maken. Ik kan gelukkig zijn met dit goede initiatief. Dat mag meer gebeuren, ook voor volgende generaties. Het ziet er hier telkens weer anders uit. Het is een verrijking voor de buurt. Dat het vrijwilligerswerk is dringt nog niet tot iedereen door.

Een passant op het terrein De Watertap

NIEUWS

Stichting BmN
Wilber Thus

Een verregende Natuurwerkdag?

De voorspellingen voor deze Natuurwerkdag, op zaterdag 4 november, waren in de week voorafgaand slecht. Echter op de Natuurwerkdag zelf scheen in de ochtend een

Lees verder »

Onze partners