Basisschool leerlingen onderzoeken slootjes bij Natuurpark Overstegen

Midden Juni werden drie basisschool groepen uitgenodigd om het ecosysteem in de slootjes van Natuurpark Overstegen te verkennen. Voor een opdracht bij ‘Natuur en Communicatie’ is er een plan ontwikkeld om meer kinderen betrokken te krijgen bij de natuur in hun omgeving en dus gingen leerlingen vrijdag 14 juni 2024 op pad om te kijken welke diertjes er in de sloot leven. 

Tekst: Laura Jansen.

Annemieke Koster, student aan Aeres Hogeschool in Wageningen, werd door coördinator  Han Hensing van werkgroep ‘De Groene Knoop’ gevraagd om iets te organiseren om kinderen betrokken te krijgen bij de natuur in hun omgeving. Met haar opdracht wil ze een start maken, om vanuit Natuurpark Overstegen, natuur educatie voor kinderen te gaan organiseren. Leerlingen maken kennis met dieren in de natuur en hun leefomgeving en in dit geval waren dat slootdiertjes. “Je stimuleert kinderen hier mee en zeker wanneer je bezig bent met leren voor duurzame ontwikkeling. Leren met kijk op de natuur voor later is essentieel.” Vertelt mevrouw Koster. 

Het voormalige ‘Bonanza park’ in de wijk Overstegen is rond 1975 tot stand gekomen. Vanaf 1995 werd overgegaan op natuurlijk beheer van het park. Iedere maandag ochtend wordt de natuur onderhouden door een groep van achttien vrijwilligers van werkgroep ‘De Groene Knoop’, dat valt onder de stichting Buur maakt Natuur. Jos Ernst, één van de vrijwilligers van ‘De Groene Knoop’, vertelde vrijdag dat hij hoopt dat ze uiteindelijk een grotere werkgroep kunnen  samenstellen wanneer zij hier meer ruimte voor hebben. De boerderij in het midden van het park wordt binnenkort open gesteld voor gebruik door onder andere werkgroep ‘De Groene Knoop’ om meer activiteiten in de natuur te organiseren. 

IKC Het Noorderlicht, de Wilhelminaschool, en het DoetinTaal namen alle drie deel aan deze gastles in de natuur waardoor hun leerlingen op excursie kunnen en praktijk ervaring kunnen opdoen buiten de standaard biologie lessen. Jan Willem Tieltjes, docent groep 6 bij ‘IKC Het Noorderlicht’, legt uit dat dit het inzicht van zijn leerlingen op de natuur en de diertjes bevordert hierdoor leren ze het meer te waarderen, “In die zin vind ik het heel goed, omdat ze hiermee altijd leren om de omgeving beter te herkennen en waarderen en deze activiteiten, als je les geeft over het thema, gooien een soort van anker uit.” 

Waterdiertjes vissen bij Buur maakt Natuur op 't Knapperslag

Leraren in het basisonderwijs zijn veel tijd kwijt als zij een les in de natuur moeten plannen. Ze moeten denken aan een locatie, materialen en hulp. ‘De Groene Knoop’ heeft er nu voor gezorgd dat er vier verwerkingslessen in een lesbrief zijn toegestuurd naar de drie groepen. Hierdoor kunnen leraren opeenvolgende lessen en basisstof combineren. Meneer Tieltjes hoopt dat dit ook een naschoolse aanbod kan zijn bij hun school, “Als school willen wij ook een soort van rijke school dag vormgeven waar kinderen aan deel kunnen nemen als ze geïnteresseerd zijn na schooltijd.” 

Extra activiteiten voor scholen zoals logee dieren kost tijd en geld, wat nog niet mogelijk is in Doetinchem. Hiervoor zijn gastlessen een goede oplossing omdat dit minder geld kost, maar waar kinderen wel praktische ervaring mee opdoen. Mevrouw Koster vertelt dat de informatie uit deze lessen ook past bij de kerndoelen van het onderwijs, Ze legt uit dat kinderen zich vaak op jonge leeftijd nog over dingen in de natuur verwonderen. “Als je ze daar vroeg mee in aanraking laat komen dan hoop je dat ze dat meenemen voor de rest van hun leven.” 

Er staat nog een derde activiteit op de planning over bodemdieren die plaats gaat vinden in oktober dicht bij de boerderij in Natuurpark Overstegen. Ook is er een Kinder- natuurroute ontwikkeld die tijdens de Open Monumentendag op 14 september 2024 geopend wordt om nog meer kinderen enthousiast te maken voor onze natuur.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.