De Watertap in Gaanderen door de wethouder geopend

Op zaterdag 11 mei is het nieuwe natuurterrein De Watertap onder aanwezigheid van vele belangstellenden officieel geopend. Wethouder Ingrid Lambregts verrichtte de officiële openingshandeling door een informatiebord te onthullen en een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Doetinchem en de stichting Buur maakt Natuur te ondertekenen.

Welkom door de voorzitter

De gasten werden om 10.30 uur door Wim Beijer, voorzitter van Buur maakt Natuur, ontvangen bij de nieuwe onderdoorgang onder het spoor, langs de Bielheimerbeek. Onderdeel van een uniek project waarbij diverse partijen een grote rol hebben gespeeld, waaronder de Dorpsraad Gaanderen.

De realisatie van de tunnel en het daarbij aangelegde wandelpad naar Gaanderen was niet mogelijk geweest zonder de gemeente die daarvoor 5,7 hectare grond heeft aangekocht. Voor Buur maakt Natuur was dit een mooie kans om aan te haken en deze grond in te richten tot een waardevol natuurterrein voor diverse plant- en diersoorten. Om dit van de grond te krijgen is een aanvraag ingediend voor een bijdrage van LEADER-Achterhoek (het fonds van de Europese Unie en de provincie Gelderland). Dit was niet gelukt zonder de grote steun van wethouder Lambregts.

Samenwerkingsovereenkomst

Dit nieuwe terrein betekende ook de aanpassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stichting en de gemeente. Kernpunten uit de overeenkomst zijn: de gemeente koopt gronden aan op advies van de stichting; de gemeente richt deze in en draagt zorg voor het grote onderhoud, waarna de bestemming wordt gewijzigd in natuur. Buur maakt Natuur stelt het plan op, verkoopt vierkante meters grond aan burgers en bedrijven (deze heten dan ‘buren’) en betaalt de investering af in een roulerend fonds. De stichting ontplooit daarbij diverse activiteiten voor haar ‘buren’.

De Watertap

Het gebied is inmiddels vrijwel geheel ingericht en bestaat uit hooilanden met poelen, een kunstmatig rivierduin en graanakkers. In het afgelopen jaar zijn hier al tientallen soorten bloemen, insecten en vogels gespot. Over het terrein ligt het Möllepad, dat een mooi ommetje biedt aan de bewoners van Gaanderen. Ook kan men over deze aantrekkelijke route via de Wrange naar Doetinchem wandelen. Het gebied wordt onderhouden door actieve vrijwilligers. Met ProRail wordt momenteel nog gesproken over voorzieningen voor reeën die het spoor willen kruisen.

De opening

Wethouder Lambregts bedankte de aanwezigen voor het succes dat is geboekt met het project. Mede dankzij de inzet van Buur maakt Natuur is het mogelijk geworden om een mooie route door het gebied aan te leggen. Zij bedankte diverse partijen die in de planvorming hebben geparticipeerd. Tot slot werd door haar het informatiebord onthuld en de samenwerkingsovereenkomst getekend. Aansluitend wachtte de gasten een heerlijke kop koffie en een gebakje, verzorgd door Het Onland.

Foto’s: Jan Ruland van den Brink.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.