Een zomerse avondwandeling Natuurpark Overstegen

Gedurende de zomermaanden in 2023 organiseerde Buur maakt Natuur op haar terreinen avondwandelingen. Drie terreinen waren te bezoeken, namelijk ’t Knapperslag, De Watertap en Natuurpark Overstegen. Deze avonden werden goed bezocht. Vandaag plaatsen wij graag een verslag van de ervaringen op een van deze avonden.

Verslag door Han Hensing:

Op donderdagavond 8 juni 2023 was er weer een wandeling door Natuurpark Overstegen. Ondanks dat het behoorlijk warm was, kwamen er gelukkig toch nog wat bezoekers. We gingen van start met 3 bezoekers en 3 excursie-leiders. Altijd leuk, zo kon iedereen een verhaal of anekdote vertellen met daarnaast natuurlijk wetenswaardigheden over het Natuurpark.

Van uit “de Groene Knoop” liepen we via het informatiebord waar we aan de hand van de plattegrond een stukje geschiedenis en de te lopen route bespraken. Langs de laatst gegraven poel, met het verhaal over de invasieve exoot (watercrassula) en hoe we die hebben bestreden, verder richting Slingebeek (op dat moment nog water voerend). We wezen op de orchideeën welke op het eiland groeien en welk beheer daarop wordt gevoerd om dit zover te krijgen.

Langs de stijlwand voor wilde solitaire bijen, zien we in- en uit- vliegende zandbijen en hier en daar een enkele graafbij.

Stadsreus

Bij de achterzijde van de school Het Kompas aangekomen werd het verhaal verteld over de beide beken welke hier kort langs elkaar heen lopen. Vroeger werden deze nog beheerd door twee verschillende waterschappen. Deze beek wordt gevoed door kwelwater, een karakteristieke plant is de waterviolier welke wit bloeit en floreert bij kalkhoudend ijzerrijk water. Verder langs de beek zien we veel Jacobs kruiskruid met rupsen van de sint Jacobs vlinder, en ook de vlinder zien we.

We gaan door naar de grote vijver naar de plek waar veel orchideeën groeiden. Helaas is er door Canadese ganzen veel platgetrapt. Rond de vijver wijzen we nog op de wadi om overtollig hemelwater op te vangen, en de vleermuizen-kelder met z’n zomer en winterverblijf. Bij de boerderij vertellen we over de veekraal, de vlechtheg, en de boomgaard. En natuurlijk vertelden we veel over ons project Natuurboerderij “de Groene Knoop”.

Leuk was dat er iemand meeliep die bij het realiseren van het Natuurpark in 1996 veel bezwaren had en deze ook, via het toen populaire tv-programma “van Gewest tot Gewest” uitgebreid naar voren heeft gebracht. Nu was ze erg enthousiast en wil ze zich ook gaan inzetten en helpen bij de activiteiten in en rond de boerderij. 

Op 20 juli was de volgende en laatste excursie van BmN in Natuurpark Overstegen. Nu een prachtige opkomst van 20 personen waaronder ook 4 kinderen. Enthousiaste mensen die vooral verrast waren dat het park zo groot was, want deze avond werd het meest westelijke gedeelte De Knoop en De Gaarde bezocht. Het waren allemaal bewoners *uit de wijk. Zo zie je maar dankzij de wijkavonden en de diverse excursies blijven de mensen toch geïnteresseerd in ons park.

Deelnemers aan de excursie van 20 juli.

Met dank aan de gidsen Grada, Henk en Hugo; samen hebben we van twee mooie avonden genoten.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.