De Groene Knoop

In 2019 heeft landschapsbeheergroep ‘De Groene Knoop’ zich als werkgroep bij de stichting Buur maakt Natuur aangesloten. Hiermee wordt een unieke samenwerking aangegaan met vrijwilligers die wekelijks actief zijn met landschapsonderhoud. Dit doen zij vooral in Natuurpark Overstegen, dat midden in Doetinchem ligt. Samen organiseren de werkgroepen natuurwerkochtenden op onze natuurterreinen ’t Knapperslag en De Watertap

De Groene Knoop

Tijdens de Natuurwerkdag van 2014 in Natuurpark Overstegen kregen enkele deelnemers het idee om hier samen kleinschalig beheer en onderhoud te gaan verrichten. Want ze vreesden dat een zich terugtrekkende overheid voor dit gebied nadelig kon zijn, terwijl (een snelle reactie op) het beroep op burgerparticipatie juist kansen bood. In november dat jaar gingen de eerste vrijwilligers uit de wijk Overstegen van start: als Beheergroep ‘De Groene Knoop’. Nu komt de werkgroep elke maandagmorgen bij elkaar voor kleinschalig beheer zoals hooilandjes maaien, wilgen knotten en leilindes en fruitbomen snoeien, heggen vlechten en scheren, houtrillen maken en nestkastjes maken en ophangen. Ook het verwijderen van zwerfvuil komt wekelijks aan de orde. Daarnaast is educatie een belangrijk doel. Zo wil de werkgroep de belevingswaarde van het park verhogen en natuurlijke ontwikkelingen bevorderen, waardoor kansen worden geschapen voor meer biodiversiteit.

Buur maakt Natuur - Werkgroep De Groene Knoop - Natuurpark Overstegen
Vrijwilligers De Groene Knoop tijdens starthandeling inrichting van het deelgebied Ecozone de Knoop, Natuurpark Overstegen
De Groene Knoop - Buur maakt Natuur - Natuurpark Overstegen
Vrijwilligers bezig met aanleg van een takkenril in Natuurpark Overstegen.

Wat is een Landschapsbeheergroep?

Een landschapsbeheergroep houdt zich bezig met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar staan. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of in eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leegmaken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Natuurpark Overstegen

Park Overstegen is rond 1975 aangelegd en werd in het begin ook wel Bonanzapark genoemd. Vanaf 1995 is het grootste deel van het park omgevormd tot begraasde natuur, met de naam Natuurpark Overstegen. Sindsdien wordt het park natuurlijk beheerd en ecologische processen vervingen het traditionele beheer van wekelijks maaien en kanten steken. Omgewaaide bomen bleven liggen, oevers van beken en vijvers werden natuurvriendelijk vergraven, poelen werden aangelegd. Een groepje Schotse Hooglanders begraast nu ongeveer twintig jaar lang permanent het park. Al enkele jaren krijgen zij zo nu en dan gezelschap van een kudde schapen die regelmatig door de stad trekt en waarmee de gemeente Doetinchem ook elders in de stad inzet op meer ecologisch beheer.

Naast de boerderij en centraal in het park ligt ‘De Groene Knoop’. Het is een terreintje met een unit -het onderkomen voor de werkgroep-, een gereedschapsschuur, de bijenstal ’t Imkerhöfke en een wilde-plantentuintje. ‘De Groene Knoop’ is de werkbasis van de vrijwilligersgroep en vanaf 2019 dient deze ook als vergaderruimte voor de stichting Buur maakt Natuur. Werkgroep De Groene Knoop werkt in Natuurpark Overstegen samen met het IVN, de KNNV en de Doetinchemse Bijenhoudersvereniging.

Buur maakt Natuur - Werkgroep De Groene Knoop - Wilgen knotten
De Groene Knoop Bijenhotel
Bijenhotel als welkom bij de De Groene Knoop

Doelstelling van de werkgroep
Natuurlijk groen in de stad is een levensbehoefte, het maakt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk. Samen in de wijk hieraan werken doet ons goed. De werkgroep wil werken aan een natuurlijke groene verbinding dwars door de wijk van oost naar west: van het uitgebreide natuurgebied De Zumpe aan de Oostelijke Randweg tot aan de Grote Beek in het noordwesten van Doetinchem.

Doe ook mee!
Spreekt dit je aan of vind je het een uitdaging, kom dan eens bij onze werkgroep kijken! Elke maandagmorgen rond 10.30 uur geven wij graag informatie, onder het genot van een kopje koffie, aan de Boddens Hosangstraat 100 in Doetinchem.

Paspoort Natuurpark Overstegen

Het paspoort van Natuurpark Overstegen

Ligging:

Boddens Hosangstraat 100  |  Doetinchem

Coördinaten:

Breedtegraad: 51.971383  |  Lengtegraad: 6.308654

Oppervlakte:

± 29 hectare  |  ± 290.000 vierkante meter

Lengtes:

Lang: ± 2.150 meter  |  Breed: ± 230 meter

Inrichtingsperiode:

Start 1975  |  Uitbreidingen 2015 & 2019

Beheer door:

BUHA  |  Stichting Buur maakt Natuur  |  Waterschap

Werkgroep BmN:

Werkgroep De Groene Knoop

Vacatures:

Ja  |  vrijwilliger landschapsonderhoud

Openbaar:

Ja  |  wandelen, fietsen, diverse bankjes

Honden:

Ja  |  aangelijnd toegestaan + poep opruimen

Doelsoorten:

Oeverzwaluw, vleermuizen, amfibieën, wilde bijen en vlinders.

Zij doen mee:

Geen buren, terrein in eigendom gemeente Doetinchem

 

 

Deelgebieden:

  • Wiltinksbrug (oostkant park, uitbreiding 2015)
  • Centraal (hoofdpark bij boerderij)
  • De Knoop (westkant park, uitbreiding 2019)
  • Gaardse Poelen (noordwest)

Bezoek de locatie

Het natuurpark is te vinden aan de Boddens Hosangstraat

De Watertap in gaanderen - Buur maakt Natuur

De Watertap

Gaanderen • 57.000 m2

Jonge torenvalk op 't Knapperslag - Buur maakt Natuur

't Knapperslag

Wehl • 37.000 m2