Start grondwerk op ’t Knapperslag

Deze week is Grondverzet- Loonbedrijf GW Bulten BV gestart met de laatste graafwerkzaamheden op ’t Knapperslag. Wanneer deze werken over enkele weken klaar zijn, zal ’t Knapperslag als natuurgebied volledig ingericht zijn. De verwerving en inrichting van ’t Knapperslag was niet mogelijk geweest zonder de waardevolle schenkingen van al onze buren die 6 euro per m2 voor de verwerving van het terrein over hadden. Waarvoor dank!

De komende tijd wordt dus gewerkt aan de voltooiing van het inrichtingsplan voor het terrein. Dit kan voor de bezoeker van het terrein enige tijd voor wat overlast zorgen, mede omdat wij het wandelpad op het terrein ophogen. Hiervoor wordt wit zand ingezet dat vrijkomt bij het werk. Wanneer het wandelpad klaar is willen wij u vragen om alleen hierover te wandelen, vanaf het wandelpad zijn alle aspecten van ’t Knapperslag optimaal te beleven!

Als je het terrein opkomt via de Vogelstraat zie je direct achter de houtwal al graafwerken. Hier wordt de bodem afgeplagd en een soort ondiepe slenk of kom gerealiseerd. Klei komt bloot te liggen en door de subtiele gradiënt die je aanbrengt krijgen diverse kruidensoorten straks de kans om zich te ontwikkelen op verschillende milieus (vocht, zuurgraad, temperatuur). Ook houdt deze slenk straks het water langer vast op het terrein.

Rond de vleermuiskelder wordt een waterpartij, een gracht, aangelegd. De vleermuiskelder met daarvoor de oeverzwaluwwand komt hiermee op een eiland te liggen. Door rondom water te maken ontstaat een extra rustplek voor de dieren.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.