Herman Nijhof maakt nestkasten in strijd tegen Eikenprocessierups

Met het mooie weer in aantocht, bereiden we ons ook weer voor op de komst van de eikenprocessierups. In 2018 was de plaag ongekend groot, waardoor deze moeilijk te beheersen was. Onderzoeken naar nieuwe bestrijdingsmethoden worden door de gemeente Doetinchem en Buha op de voet gevolgd. Dit om te kijken hoe we in de toekomst beter om kunnen gaan met deze plaagdieren. Veel onderzoeken richten zich op de natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen. Met name de koolmees en de spreeuw hebben de eikenprocessierups op hun menu staan. Voor gemeente Doetinchem en Buha was dit de reden om een proef te starten waarbij nestkasten zijn opgehangen in een woonwijk met veel eikenbomen.

Stimulering natuurlijke vijanden eikenprocessierups

Met deze kasten wordt geprobeerd om koolmezen en spreeuwen aan te trekken. Deze vogels zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Recent onderzoek laat zien dat koolmezen zelfs eikenprocessierupsen met brandharen eten en niet alleen de jonge rupsen die nog geen brandharen hebben. De verwachting is dat het stimuleren van de aanwezigheid van deze vogels goede aanvulling is op het (preventief) bestrijden van de eikenprocessierups. 

Nestplaatsen voor spreeuwen

Het aantal spreeuwen in ons land neemt sterk af. Eén van de oorzaken is het verdwijnen van geschikte nestplaatsen in stedelijk gebied. Het plaatsen van de nestkasten voor deze vogelsoort hebben dan ook een dubbel doel: het bestrijden van de eikenprocessierups en ervoor zorgen dat de spreeuw zich weer thuis gaat voelen in Doetinchem. 

Proef: Wolborgenmate en Bevrijdingsstraat

In samenwerking met de stichting Buur maakt Natuur zijn 30 nestkasten opgehangen aan de Wolborgenmate en de Bevrijdingsstraat. Vrijwilliger Herman Nijhof heeft deze kasten eigenhandig gebouwd en daarbij hulp gehad van zijn buurkinderen. De productie van de nestkasten heeft hij niet voor niets gedaan. Het levert ook nog eens 50 vierkante meter natuur op bij Buur maakt Natuur. Dubbel winst! De nestkasten worden het komende jaar gemonitord om te bekijken of deze bewoond zijn en wat het effect is op de plaagdruk van de eikenprocessierups. Mocht de methode succesvol blijken, dan wordt bekeken of deze methode op grotere schaal kan worden toegepast.

Wat kunt u zelf doen?

De proef wordt in het genoemde gebied uitgevoerd, maar uiteraard kunt u er zelf ook voor zorgen dat mezen of bijvoorbeeld spreeuwen zich welkom voelen in uw buurt. Dit kunt u doen door een nestkast op een rustige en beschutte plek in uw tuin op te hangen op circa 2,5 meter hoogte, met de invliegopening naar het noordoosten gericht. Een spreeuwnestkast kan ook hoog aan de gevel van uw woning of schuur worden aangebracht. Met warm weer is het ook verstandig om een schoteltje water te plaatsen in de buurt van de nestkast. Mocht u gedurende de zomer uw bevindingen over deze methode willen delen, dan kunt u een e-mail sturen naar meldpunt@buha.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.