Het Jaarverslag

ANBI

Stichting Buur maakt Natuur is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.

Stichting Buur maakt Natuur staat geregistreerd onder RSIN nummer: 851877461

Jaarverslag

Hieronder kunt u de (financiële) jaarverslagen downloaden en inzien tot een historie van de afgelopen 5 jaren.

Periodieke gift

Normaliter zijn giften aftrekbaar voor de belastingen boven 1% van het verzamel inkomen. Voor periodieke giften gelden deze beperkingen niet. Bij een periodieke gift draagt de Belastingdienst vanaf de eerste euro bij. U kunt de periodieke gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de stichting Buur Maakt Natuur.

Uw gift is periodiek als:

  • U de gift heeft laten vastleggen;
  • U minstens 1 x per jaar een bedrag overmaakt;
  • U dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de stichting;
  • De stichting geen tegenprestatie levert voor de gift.

De overeenkomst “Periodieke gift in geld” kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst.

Meer informatie vindt u op de donateurspagina.

Word donateur

Buur maakt Natuur staat voor daadkracht. Al het geschonken geld wordt volledig aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Steun ons door middel van een eenmalige schenking of word Vriend van BmN.
Doe mee!
De Watertap in gaanderen - Buur maakt Natuur

De Watertap

Gaanderen • 57.000 m2

Jonge torenvalk op 't Knapperslag - Buur maakt Natuur

't Knapperslag

Wehl • 37.000 m2