Het Jaarverslag

ANBI

Stichting Buur maakt Natuur is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.

Stichting Buur maakt Natuur staat geregistreerd onder RSIN nummer: 851877461

Jaarverslag

Hieronder kunt u de (financiële) jaarverslagen downloaden en inzien tot een historie van de afgelopen 5 jaren.

Periodieke gift

Normaliter zijn giften aftrekbaar voor de belastingen boven 1% van het verzamel inkomen. Voor periodieke giften gelden deze beperkingen niet. Bij een periodieke gift draagt de Belastingdienst vanaf de eerste euro bij. U kunt de periodieke gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de stichting Buur Maakt Natuur.

Uw gift is periodiek als:

  • U de gift heeft laten vastleggen;
  • U minstens 1 x per jaar een bedrag overmaakt;
  • U dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de stichting;
  • De stichting geen tegenprestatie levert voor de gift.

De overeenkomst “Periodieke gift in geld” kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst.

Meer informatie vindt u op de donateurspagina.

Word donateur

Buur maakt Natuur staat voor daadkracht. Al het geschonken geld wordt volledig aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Doe mee!
De Watertap in gaanderen - Buur maakt Natuur

De Watertap

Gaanderen • 57.000 m2

Jonge torenvalk op 't Knapperslag - Buur maakt Natuur

't Knapperslag

Wehl • 37.000 m2