Möllepad Gaanderen weer open! (Stad Doetinchem)

Recent heeft Stad Doetinchem op 19 december een artikel gepubliceerd over het Möllepad en het omliggende terrein De Watertap. In het artikel wordt de bijdrage van Buur maakt Natuur uitgelegd en welke plannen de stichting nog heeft om de terreinen verder in te kunnen richten. De stichting zoekt hierbij nog hulp van de inwoners om de gronden verder te kunnen verwerven. Inmiddels hebben de eerste schenkers zich al gemeld waarvoor hartelijk dank!

Hieronder staat het volledige artikel als tekst voor u nog eens opgenomen:

Enkele jaren geleden is het Möllepad gesloten door de afsluiting van de onbewaakte spoorovergang door Prorail. Maar door stevige onderhandelingen van de dorpsraad met Prorail kwam er een alternatief: een nieuw wandelpad met een onderdoorgang onder het spoor in de Bielheimerbeek. De gemeente moest daarvoor grond aankopen. En ook dat bood nieuwe kansen. En dan nu eindelijk de opening van de onderdoorgang (tunnelbak) onder het spoor en de openstelling van het nieuwe wandelpad op woensdag 19 december.

Tunnelbak

Een uniek resultaat is de tunnelbak onder het spoor door. Wandelaars kunnen via deze tunnelbak ongehinderd onder het spoor doorlopen en zich voorstellen dat de vissen naast hen zwemmen. Een dergelijke constructie is slechts op één andere plek in Nederland gemaakt. Dus zeker uniek te noemen dat deze nu ook in Gaanderen is te beleven. De realisering heeft dan ook heel wat voeten in aarde gehad om alle partijen en vergunningen voor elkaar te krijgen.

Wandelpad en Buur maakt Natuur

Om het wandelpad tussen het oude pad en de tunnelbak te kunnen realiseren was grond nodig van een privépersoon. Deze wilde echter alleen zijn hele perceel verkopen, 5,7 hectare. Onder normale omstandigheden wordt dan het pad aangelegd en vervolgens de rest van de grond weer verkocht. Echter, de stichting Buur maakt Natuur benaderde de wethouder of het hele perceel niet naar hen toe zou kunnen komen om er voor de buurt een recreatief natuurterrein in het rivierduin van te maken. Dat lukte en onlangs is de formele overeenkomst hiervoor door het college vastgesteld.

Inmiddels was ook de werkgroep Rivierduinen uit Gaanderen, lid geworden van Buur maakt Natuur en deze werkgroep heeft zich intensief beziggehouden met het ontwikkelen van een inrichtingsplan. Ook moesten er middelen gevonden worden om alvast een deel van de inrichting te realiseren. Dat is uiteindelijk gelukt via een Leadersubsidie.

Buur maakt Natuur

Maar wat doet de stichting Buur maakt Natuur precies? De stichting heeft als doel om grond om te zetten in natuur met recreatief gebruik. In 2013 is zij gestart met een perceel tussen Doetinchem en Wehl, ‘t Knapperslag genoemd. Samen met de gemeente wordt de grond aangekocht en ingericht en vervolgens zoekt de stichting zogenaamde buren die dit initiatief steunen. Je wordt buur door minimaal één m2 grond te kopen à €6/m2. Via de website van Buur maakt Natuur is de ontwikkeling te volgen. De verkregen gelden worden gebruikt om het terrein in te richten en de aankoop van de grond af te lossen. Is het terrein afgelost, dan is er 100% zekerheid dat het terrein voor de buurt beschikbaar blijft en wordt een nieuw terrein aangekocht voor natuurontwikkeling.

De Watertap

Ook voor De Watertap in Gaanderen wordt dit systeem uitgerold. Met de Leadersubsidie is een eerste deel ingericht, waarbij het rivierduin op deze locatie is teruggebracht met enkele poelen en een echt duin. En een eerste ‘buur’ heeft zich al aangemeld! Iedereen kan nu ‘grootgrondbezitter’ worden door m2’s te kopen in De Watertap. Je wordt dan niet echt eigenaar van de grond, maar krijgt een certificaat dat aangeeft hoeveel grond je hebt bijgedragen en waar je straks door je bijgedragen ontwikkelde natuur kunt lopen/genieten. Naast de aankoop van grond, is het ook de bedoeling om een onderhoudsploeg te starten om zoveel mogelijk onderhoud in eigen beheer te doen. Aangezien er nu nog niet veel te zien is in het terrein, gaat Buur maakt Natuur in het voorjaar een grote actie organiseren op het terrein. Dan kun je de waarde van het terrein echt beleven. Hou daarvoor de website www.buurmaaktnatuur.nl en Facebook in de gaten!”

Tekst bij foto: Zicht op Gaanderen vanaf het nieuwe duin in De Knapperslag (foto W. Thus)

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.