Natuurakkers op terrein De Watertap

Dit voorjaar heeft Stichting Buur maakt Natuur enkele akkers op De Watertap te Gaanderen ingezaaid met oude granen, met akkerbloemen en kruiden, die van nature in de omgeving voorkomen.

De natuurakkers hebben geen productiedoelstelling. Een natuurakker is een stukje natuur waarop niet wordt bemest, geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en in de winterperiode blijft staan.

Doordat de natuurakker in de winterperiode blijft staan, levert dit veel schuilgelegenheid en overwinteringsplekken op aan onder andere insecten, kleine zoogdiersoorten en amfibieën. Op de gele ganzenbloemen, korenbloemen en bolderik krioelt het momenteel van het insectenleven!

Maar ook heel belangrijk is de doelstelling van de akker als (winter) voedsel voor akkervogels. Groepjes putters maken er al dankbaar gebruik van, evenals een prachtige broedplek in het voorjaar! Een welkome aanwinst voor een soortgroep die het moeilijk heeft in het huidige agrarische landschap.

De afgelopen decennia is het areaal aan graanakkers in Nederland en ook de Achterhoek drastisch afgenomen, vooral ten gunste van snijmaïs en Engels raaigras. Van de weinige graanpercelen die er nu nog zijn worden de meesten intensief bewerkt en in veel hogere dichtheden gezaaid. Dat betekent dat er in het graan nog nauwelijks licht komt voor de akkerflora en krijgt akkerflora geen kans. De akkers die we alleen hebben ingezaaid met oude granen hebben potentie om de oorspronkelijke akkerflora ter plaatse weer te herstellen.

We gaan de ontwikkeling van de akkers volgen.

Tekst & Foto’s: Karin Wopereis.
Meer foto’s zie onze Facebook pagina.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.