Ontwikkelingen op natuurterrein De Watertap

Wie dagelijks wandelt langs of over het natuurterrein De Watertap heeft vast wel opgemerkt dat er regelmatig activiteiten plaatsvinden. De vrijwilligers van Werkgroep De Watertap zijn in de wintermaanden druk geweest met tal van werkzaamheden.

Paddenscherm

Het begon in februari met het plaatsen van een paddenscherm langs het ‘puntbosje’ aan de Watertapweg. Dit scherm voorkomt dat padden en andere amfibieën niet aangereden worden door auto’s wanneer zij naar hun voortplantingswateren trekken. Een groepje van circa 10 vrijwilligers heeft van 20 februari tot 2 april vrijwel dagelijks 190 veilig padden over weten te zetten. Een mooi resultaat!

Aanplant van struiken

In december hebben de laatste inrichtingswerkzaamheden plaatsgevonden op de middelste natuurakker, tussen het spoor en de Watertapweg. Hier is een natte plek gecreëerd en het rivierduin hersteld. In maart zijn daarop nieuwe bomen en struiken aangeplant. Hiermee wordt het rivierduin versterkt en krijgt het natuurlijkere randen. Aan de zijde van de sportvelden is een nieuwe houtwal ingeplant als extra afscherming tussen een drukke wandelverbinding en het gebied, zodat er meer rust ontstaat op de natuurakker. In verband met langere levertijden van kwalitatief goed inheems plantgoed is dit al eind 2020 besteld. Net voor de sneeuw van februari werd het geleverd en tijdelijk ingekuild.

Voorjaar

Eind maart kreeg Werkgroep De Watertap een oud informatiepaneel van Staatsbosbeheer en hebben zij deze direct geplaatst aan de Watertapweg nabij de overgang met de Bielheimerbeek. In dit paneel informeren zij u binnenkort ook over de laatste ontwikkelingen op De Watertap.

Inmiddels begint het voorjaar en kunt u het terrein zien ontwaken. De natuurakker komt weer uit zijn winterrust. Kruiden beginnen weer te groeien en zaden te ontkiemen. Ook de nodige insecten worden weer actief en al volop gezien.

Inzaaien natuurakker

Rond de paasdagen zijn door onze vrijwilligers stroken op de noordelijke akker bij gezaaid. Dit gebeurd om grasontwikkeling op de akker te beperken, en om tot meer variëteit aan soorten te komen. Nadat er machinaal was geploegd ging een klein groepje met de hand actief aan de slag. Op de ouderwetse methodiek werd het mengsel ingezaaid en vervolgens lichtjes met een hark onder de aarde gebracht. De zaden hebben ook een grote aantrekkingskracht op duiven die het maar een lekker hapje vinden. Na de paasdagen bedekte een laagje sneeuw nog even het terrein waardoor de werken even gestaakt moesten worden, het lekkere hapje voor de duiven onder een witte laag werd verborgen. Wij hopen op een groeizaam seizoen.

Na de laatste graafwerkzaamheden in december zijn we blij dat natuurterrein De Watertap hiermee betreft inrichting echt klaar is. De komende jaren zullen wij ons vooral gaan inzetten op juist natuurbeheer en proberen wij de natuurakker te behouden. Hiervoor zal af en toe bewerking op de akker plaatsvinden. Wanneer er meer nieuws is zullen wij daarover berichten. Voor meer informatie over De Watertap dan snel verder op deze pagina.

Wilt u ook een steentje bijdragen als vrijwilliger op De Watertap of een van onze andere natuurterreinen? Meld je dan vrijblijvend aan.

Of wilt u een schenking doen voor de ontwikkeling van een derde natuurterrein? Dan helpt u ons al met een kleine bijdrage!

Bent u klant bij GreenChoice? Dan kunt u, uw bijdrage eenvoudig verdubbelen via het spaarpuntensysteem!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.