De stichting Buur maakt Natuur

De stichting Buur maakt Natuur heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling en realisatie van meer natuurgebieden. Op dit moment betreft het vooral gebieden binnen de gemeente Doetinchem, maar het kan ook uitgebreid worden naar terreinen daarbuiten. De stichting Buur maakt Natuur is op 7 augustus 2012 opgericht, met de bijbehorende statuten. De stichting is op 9 augustus 2012 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer 55832652. De stichting heeft de ANBI-status.

Doelstelling

De stichting Buur maakt Natuur stelt zich ten doel:

  • Het creëren van meer natuurterreinen met de gelden uit donaties, giften en schenkingen;
  • Het op een dusdanige manier beheren van deze natuurterreinen dat de aanwezige biodiversiteit verbreed en vergroot wordt;
  • Het met vrijwilligers uitvoeren van simpele en eenvoudige onderhouds- en beheerstaken op deze natuurterreinen;
  • De buren en de omwonenden te motiveren om zich in woord en daad medeverantwoordelijk te voelen voor deze natuurgebieden en actief als vrijwilliger deel te nemen aan het onderhoud en beheer van deze terreinen.
Pluk van de Petteflet Natuur en Landschapsprijs bij Buur maakt Natuur op 't Knapperslag

Werkwijze stichting Buur maakt Natuur

De stichting Buur maakt Natuur koopt voor elke ontvangen € 6,- een vierkante meter voormalige landbouwgrond. Op dit moment doen wij dat vooral in samenwerking met de gemeente Doetinchem door grond aan te kopen en vervolgens in te richten als natuurgebied. Ook in het bestemmingsplan krijgt het terrein de status natuurterrein. Over deze werkwijze hebben de stichting en de gemeente Doetinchem een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Het bestuur

Het hoofdbestuur van de stichting bestaat uit een afvaardiging van leden uit de verschillende werkgroepen, die ieder hun eigen natuurterrein vertegenwoordigen. Onder het bestuur valt ook de ‘Werkgroep Werving & Communicatie’ boven de overige werkgroepen. De gemeente Doetinchem heeft een afgevaardigde in het bestuur die de stichting adviseert en de bestuursbesluiten terugkoppelt naar de gemeente.

Het bestuur per juli 2023:

Voorzitter

Vice voorzitter

Wim Beijer

Ronald Langendoen

Secretaris

Henk Hendriks

Penningmeester

Leonie Venroij

   

Coördinator werkgroep De Watertap

Stella van Telgen

Coördinator werkgroep De Groene Knoop

Gideon Koens

Coördinator werkgroep ’t Knapperslag

Hans Legebeke

Coördinator werkgroep Werving & Communicatie

Wilber Thus

Adviseur vanuit gemeente Doetinchem

Anogram bestuur buur maakt natuur 2020
Organogram met de opbouw van de stichting Buur maakt Natuur vanaf januari 2020

Werkgroepen

De werkgroep ’t Knapperslag heeft het natuurterrein ’t Knapperslag onder zijn beheer en de werkgroep De Watertap het natuurterrein De Watertap. De werkgroep De Groene Knoop richt zich als vrijwilligersgroep op het beheer van Natuurpark Overstegen in Doetinchem.

Vacatures

De stichting kan altijd hulp en nieuwe bestuursleden gebruiken. Lijkt het u ook wat om u samen met anderen in te zetten voor het creëren van nieuwe natuur in uw regio? Neem dan contact op met de stichting Buur maakt Natuur.

Of kijk hier naar onze ‘vacatures‘.

ANBI en het jaarverslag

De stichting Buur maakt Natuur is door de Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2008 dat giften aan deze instellingen aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s vanaf die datum in aanmerking komen voor een vrijstelling van schenk- en erfbelasting.

De stichting Buur maakt Natuur staat geregistreerd onder RSIN nummer: 851877461. Alle jaarverslagen kunt u hier vinden.

Waterdiertjes vissen bij Buur maakt Natuur op 't Knapperslag
Buur maakt Natuur burendag uitleg De Watertap Gaanderen

Periodieke gift

Normaliter zijn giften aftrekbaar voor de belastingen boven 1% van het verzamelinkomen. Voor periodieke giften gelden deze beperkingen niet. Bij een periodieke gift draagt de Belastingdienst vanaf de eerste euro bij. U kunt de periodieke gift vastleggen via een schriftelijke overeenkomst met de stichting Buur maakt Natuur.

Uw gift is periodiek als:

  • u de gift heeft laten vastleggen;
  • u minstens 1 x per jaar een bedrag overmaakt;
  • u dit bedrag minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar de stichting;
  • de stichting geen tegenprestatie levert voor de gift.

De overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ kunt u downloaden van de site van de Belastingdienst.

Meer informatie vindt u op de donateurspagina.

Word donateur

Buur maakt Natuur staat voor daadkracht. Al het geschonken geld wordt volledig aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Steun ons door middel van een eenmalige schenking of word Vriend van BmN.
Doe mee!
De Watertap in gaanderen - Buur maakt Natuur

De Watertap

Gaanderen • 57.000 m2

Jonge torenvalk op 't Knapperslag - Buur maakt Natuur

't Knapperslag

Wehl • 37.000 m2