Terugblik 2020, een evaluatie

De Werkgroepen ’t Knapperslag, De Watertap en De Groene Knoop hebben een korte terugblik opgesteld over het jaar 2020 die wij graag aan u presenteren.

De Watertap

De inrichting van De Watertap is in 2020 definitief voltooid. De laatste elementen zijn gerealiseerd en er is een actieve groep vrijwilligers actief die het beheer op zich nemen. Het jaar stond vooral in het teken van het zoeken naar de juiste balans in het beheer van de natuurakkers. Ondanks corona zijn er toch mogelijkheden gevonden om met een klein aantal mensen werkzaamheden in het terrein te verrichten. Denk aan monitoring, inzaaien van de akkers, knotten van een es en het overzetten van padden.

Lees meer in evaluatie De Watertap (PDF)

De Groene Knoop

De Groene Knoop beheert midden in de stad Doetinchem het Natuurpark Overstegen. Het natuurpark is de afgelopen jaren flink uitgebreid en daarmee was er volop werk voor de vrijwilligers. Een greep uit de door hen verrichte werkzaamheden betreft aanplant van bosplantsoen, het verwijderen van exoten maaien van hooilandjes en verwijderen van afval. Het park wordt intensief bezocht, maar helaas neemt nog niet iedereen zijn eigen afval weer mee terug naar huis. Op 5 maart was er nog de opening van de nieuw gebouwde vleermuiskelder met oeverzwaluwwand, dat nog net voor de ‘lockdown’ vanwege corona feestelijk gevierd kon worden.

Lees meer in evaluatie De Groene Knoop (PDF)

’t Knapperslag

’t Knapperslag is in 2020 betreft inrichting volledig voltooid. In het voorjaar van 2020 is daar hard gewerkt aan de bouw van een vleermuiskelder met oeverzwaluwwand en in de zomer hebben de laatste grondwerkzaamheden plaatsgevonden. Werkzaamheden van de werkgroep richten zich vooral op het in toom houden van elzen en maaien van grasland om deze te verschralen. Na plaatsing van een torenvalkenkast in zomer van 2019 was er een eerste succesvol broedresultaat van de torenvalk.

Lees meer in evaluatie ’t Knapperslag (PDF)

Jonge torenvalk op 't Knapperslag - Buur maakt Natuur

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.