Van zomer naar winter in Natuurpark Overstegen

Door de natte zomer groeide alles in ons bijzondere natuurpark enorm, zo maakten bramen ranken van enkele meters lengten over de paden. Onze werkgroep De Groene Knoop heeft langs de paden de ranken van bramen gesnoeid en banken, toegangshekjes bruggen e.d. geprobeerd zo veel mogelijk vrij te houden van overhangend groen. Door deze acties bleven de wandelpaden begaanbaar.

Eind juli hebben we met het Waterschap Rijn en IJssel gesproken over het langer vasthouden van water in de Doetinchemse Slinge. Dit jaar bleef er voor het eerst sinds jaren water in de beek staan, normaal valt deze beek droog in de zomer. Voor de biodiversiteit is het beter dat er toch water in de beek blijft.

Het Natuurpark Overstegen nabij de Boerderij

De opslag van met name elzen en wilgen op nieuw aangelegde percelen in het park proberen we zoveel mogelijk de eerste jaren uit te steken voor dat het echte bomen zijn geworden. Een hele klus, maar succes verzekerd, meestal is het perceel na enkele jaren begroeid met kruiden en grassen en is er geen plaats meer voor opslag van struiken en bomen.

Ook de Japanse Duizendknoop vraagt nog steeds aandacht maar vergeleken met enkele jaren geleden is het behoorlijk afgenomen en op sommige plaatsen zo goed als verdwenen.

Hooien van hooilandjes, verwijderen van opslag elzen.

Eind augustus hadden we met onze werkgroep weer het jaarlijks uitje. Dit jaar een bezoek aan de Kemnade (een kasteeltje net buiten Doetinchem gelegen aan de Oude IJssel). We kregen een leuke rondleiding door de tuin. S ’middags hebben we de dag afgesloten met een hapje en een drankje samen met de vrijwilligers.

Ons jaarlijkse werkgroepuitje naar De Kemnade in Wijnbergen.

Helaas wat laat (normaal maaien we eind juni/begin juli) maar begin september is het gebied binnen de meanderende Slingebeek in samenwerking met buha bv gemaaid en de vegetatie afgevoerd en op hopen gezet. Doordat het gebiedje moeilijk bereikbaar is over land hebben we een constructie gemaakt van balken en gebruikte pallets om als een soort brug naar de overkant te komen. Het gebiedje ontwikkelt zich prachtig, dit jaar honderden orchideeën, blauwe knoop en tal van andere bijzondere planten.

Aanleggen van tijdelijke brug over de Slingebeek om te kunnen maaien.

In september en oktober volgen een aantal vrijwilligers een begrazingscursus verzorgd door de gemeente Doetinchem. De gemeente was zo vrij om vrijwilligers daarbij te betrekken. Dankzij de organisatie Free Nature, die de cursus begeleidde, worden we weer wat wijzer over de inzet van grote grazers. De cursus van meerdere dagen werd afgesloten met een mooie excursie naar het natuurgebied de Milingerwaard bij Nijmegen.

Op zaterdag 18 september stond Buur maakt Natuur in schouwburg Amphion op de Doetinchemse Vrijwilligersmarkt. Hier hebben vrijwilligers van werkgroep De Groene Knoop het enthousiasme overgedragen om te proberen  nieuwe vrijwilligers aan te trekken voor de stichting en haar werkgroepen. Ondanks de vele geïnteresseerden is de aanwas nihil.

Verder geeft onze werkgroep ook vaak uitleg over het natuurpark aan anderen. Zo werd er op maandag 20 september uitleg gegeven aan een grote groep bejaarden over het natuurpark en wat De Groene Knoop zoal doet in het park. In 2022 hopen wij deze groep mee op pad te kunnen nemen door het natuurpark

De jaarlijkse vrijwilligers BBQ van de werkgroep De Groene Knoop

Als werkgroep zijn we begonnen met langzamerhand de tijdelijke bescherming van bomen en plantstroken met gaas en draad te verwijderen. Het hekwerk was bedoeld om de Hooglanders tijdelijk te weren en aanvraat van de jonge bomen te voorkomen. Nu de bomen behoorlijk zijn gegroeid en de beplanting gesloten is durven we het wel aan.

Tussentijdse inspectie van de vleermuiskelder.

Begin oktober hebben we ons bezig gehouden met het uitmaaien van de poelen, het nakijken en schoonmaken van de nestkasten. Ook is de vleermuizenkelder vrijgemaakt van overhangende bramen en struiken, de twee gaten bedoeld als toegang voor amfibieën e.d. waren dicht gespoeld en zijn vrijgemaakt.

Komende tijd gaat het natuurpark in winterrust.

Door: Han Hensing, coördinator De Groene Knoop

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.