Wehlse Broeklanden

De Wehlse Broeklanden is het buitengebied tussen Doetinchem en Wehl. Een gebied met een gevarieerd landschap waar u een ommetje, lange afstandswandeling of fietstocht kunt maken. U loopt er over lanen, paden en dekzandruggen. Door het grasland, over het erf van boerderijen en langs hagen. En ook voor de kinderen is er het nodige te beleven. Kortom, voor elk wat wils.

Wehlse Broeklanden in ontwikkeling

Het natuurgebied ’t Knapperslag van Buur maakt Natuur is geleden in de Wehlse Broeklanden en speelt daarmee een essentiële rol in het gebied dat volop in ontwikkeling is.

De aanleg en inrichting van de Wehlse Broeklanden, onder regie van de gemeente Doetinchem, zijn nog volop bezig. Het is een 800 hectare groot gebied waar u veel mogelijkheden heeft om te recreëren. Het netwerk van wandelpaden breidt zich steeds verder uit en er komen nog nieuwe fiets- en ruiterpaden. Er is de laatste jaren hard gewerkt aan nieuwe terreinen, bijvoorbeeld aan ‘De Uitloop’ bij de Belderstraat en ‘De Greephorst’ (speelnatuur) aan het Notenstraatje.

De Wehlse Broeklanden heeft veel te bieden. Voor jong en oud. Kinderen kunnen hier de natuur van dichtbij ontdekken. Wat is er nou leuker om waterbeestjes van dichtbij te bekijken of lekker over sloten te springen.

Buur maakt Natuur Intervalparcours 1000meter Vogelstraat
Hardloopparcours in de Wehlse Broeklanden, Vogelstraat
Greephorst

Gebied met geschiedenis
De Wehlse Broeklanden is een gebied met geschiedenis. Her en der liepen bescheiden voetpaden die later uitgroeiden tot een netwerk van paden. Veel daarvan zijn verdwenen, maar enkele zijn nu nog als wegen herkenbaar.

Het gebruik van het gebied hing af van het aanwezige landschap. De lage natte en vruchtbare gebieden werden gebruikt als grasland. Op de hogere plekken kwamen woningen en akkers. Op minder vruchtbare gronden kwamen bossen. De aanwezige dekzandruggen werden gebruikt om paden aan te leggen.

De naam Wehlse Broeklanden grijpt terug naar dat vroegere landschap. Het is bedacht door de Oudheidkundige Vereniging Wehl. Het verwijst naar het vroegere broeklandschap: een drassig gebied met heide en moerasbossen. Nu is het voornamelijk weide en akkerland.

Foto: Natuurspeelterrein De Greephorst.

Afwisselend landschap

Kenmerkend voor de Wehlse Broeklanden is het afwisselende landschap met hagen, singels en weidsheid, een variatie aan woningen en boerderijen en een uitgebreid netwerk van kronkelende straatjes en grotere wegen. In dit landschap zijn verschillende gebieden te onderscheiden. Elk met een eigen karakter en kenmerken. Ga eens op onderzoek uit en ontdek de verschillen!

De Mussenhorst

De Mussenhorst is het centrale punt in de Wehlse Broeklanden. Een aantal wandelpaden kruisen elkaar hier. De gemeente Doetinchem heeft de grond naast de oude boerderij aangekocht en ingericht met kikkerpoelen en een boomgaard. Kleine Dexter koeien van landwinkel De Verse Kers begrazen het terrein. In het terrein zijn wandelpaden uitgemaaid. Maar u bent vrij om het gebied te ontdekken. Zo mag u de appels van de bomen plukken en picknicken waar u wilt. De poelen zijn een geweldige plek om libelles en kikkers te spotten en hopelijk ook enkele bijzondere soorten! In 2021 zullen er op het terrein aanvullende inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden.

Bekijk meer informatie over de Wehlse Broeklanden op de website van de gemeente Doetinchem.

Hoogstambrigade Wehlse Broeklanden

Speciaal voor de Wehlse Broeklanden is een Hoogstambrigade opgericht. Deze club van vrijwilligers onderhouden op 10 locaties een kleine 300 fruitbomen waaronder een aantal nieuwe hoogstamboomgaardjes welke voor het publiek toegankelijk zijn, zoals bij de Mussenhorst, de Greephorst, de Kokiezier en de Heideslag in Wehl.

Gebiedsvisie Wehlse Broeklanden

In 2010 hebben het college van b&w en de gemeenteraad de visie over de Wehlse Broeklanden vastgesteld. Zij gaven hiermee het startschot voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de Wehlse Broeklanden. In de visie zijn staan de volgende doelstellingen voor Wehlse Broeklanden:  

  • Het ontwikkelen van een veelzijdig gebied met recreatieve en ecologische elementen
  • Het handhaven en versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden
  • Ontsluiting van het gebied door een stramien van verbindingen
  • Verleiden van initiatiefnemers om ontwikkelingen in het gebied op te pakken
  • Stimulering van verbreding van agrarische activiteiten

Heel concreet komt dit neer op het aanleggen van:

  • 90 hectare openbaar terrein 
  • 10 km fietspad
  • 20 km wandelpad
  • 5 km ruiterpad
Visiekaart Wehlse Broeklanden gem Doetinchem

Commissie

Voor de ontwikkeling van de Wehlse Broeklanden is een commissie ingesteld. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van AJK, bewonersvereniging Wehlse broek, Dorpsraad Wehl, IVN De Oude IJsselstreek, LTO, vertegenwoordiging De Huet, Stichting Buur maakt Natuur, Wijkraad Dichteren en de gemeente Doetinchem. Verder zijn er nog vertegenwoordigers van de gemeente Montferland, Staatsbosbeheer en Waterschap Rijn en IJssel agendalid. Het doel van de commissie is om mee te denken met de plannen en ideeën, draagvlak te creëren, ervaringen uit te wisselen en het college van B&W te adviseren.

De Mussenhorst Timo Steijntjes Fotografie
De Mussenhorst, foto Timo Steijntjes
De Watertap in gaanderen - Buur maakt Natuur

De Watertap

Gaanderen • 57.000 m2

Jonge torenvalk op 't Knapperslag - Buur maakt Natuur

't Knapperslag

Wehl • 37.000 m2