Werkzaamheden natuurakkers De Watertap

Begin april is op twee natuurakkers van De Watertap zomerrogge gezaaid. Waarom we dat doen?

Wat is een “natuurakker”? Denk aan een veld met graan, bijvoorbeeld tarwe en rogge, vól met de mooiste bloemen zoals korenbloemen, kamille, ganzenbloemen en klaprozen. Zoemende insecten, fladderende vlinders en regelmatig bezoek van zaad etende vogels zoals vink, kneu, en putter.

Van nature kwamen er in de Achterhoek veel natuurakkers voor. Maar veel van deze natuurakkers zijn er niet meer, in heel Nederland samen misschien nog maar een paar honderd hectare. 

Natuurakkers brengen veel minder op dan de grote productieakkers die rijkelijk bemest worden om er zoveel mogelijk graan vanaf te halen. Door al dat bemesten én gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn er veel akkerbloemsoorten verdwenen.

Wat mooi dat Buur maakt Natuur door de aankoop van boerenproductiegrond in Gaanderen (2018) begonnen is om een paar productieakkers gedeeltelijk om te vormen in natuurakkers. Zonder bemesting of bestrijdingsmiddelen te gebruiken laten we op onze natuurakkers dit jaar zomerrogge opkomen. Dit zaaien is gebeurd in banen, waardoor ook de oude akker behouden blijft. Wij hopen hiermee uiteindelijk een divers zaadmengsel in de bodem te behouden en te versterken.

Zo geven we kans aan een aantal akkerbloemsoorten om de akkers net als vroeger weer volop te sieren. Ook het akkerviooltje krijgt betere kansen en dat vindt vooral de kleine parelmoervlinder weer fijn. Door het graan niet te oogsten maar winter door te laten staan, trekken we veel verschillende zaad etende vogels aan. Afgelopen winter hebben we op natuurterrein De Watertap onder andere veel mooie putters gespot.

Voor het eerst sinds jaren zien we dit voorjaar dagelijks de fazant hier weer scharrelen. En horen we kievit en graspieper weer roepen. We hopen dat ook de geelgors zich hier ook weer thuis gaat voelen. 

Hiermee bevorderen we de biodiversiteit van het gebied en dat is wat we graag willen! Wil jij daar deel van uitmaken door ons af en toe of regulier te helpen in de natuur? Dan horen wij dat graag!

Tekst & Foto’s: Stella van Telgen.

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.