Wij feliciteren Sander Turnhout

Op 9 januari 2020 is Sander Turnhout gepromoveerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn proefschrift gaat over de rivierrombout, een libel die bij de grote rivieren is te vinden. Sander heeft de afgelopen jaren veel betekend voor de natuurontwikkeling op het terrein ’t Knapperslag van Buur maakt Natuur. Op zijn initiatief is via ‘Sportschool de Open lucht’ geld bijeengebracht voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in ons gebied. Daarom heeft een poel op het terrein dan ook de naam ‘Openluchtpoel’ gekregen. Met die poel binden wij sporters aan de natuur.

Sander had tijdens zijn promotie een wens. Namelijk dat schenkingen ten goede kwamen aan Buur maakt Natuur, voor natuurontwikkeling op ’t Knapperslag. Hier hebben veel mensen gehoor aan gegeven en dit heeft de stichting de leuke som van 440 euro opgeleverd. Mede dankzij deze bijdrage zijn wij in staat om in 2020 de laatste inrichtingswerkzaamheden op het perceel te verrichten en het terrein in de loop van dit jaar officieel als natuurgebied te openen. Daarover uiteraard komende tijd meer nieuws.

Sander, namens iedereen van de stichting Buur maakt Natuur gefeliciteerd en dank voor deze bijdrage!

Meer over zijn proefschrift:
www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=25746

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt. Naar onze privacy regels.